Patientnära analyser

Här finns information för de patientnära instrument som är upphandlade i VGR och som används inom NU-sjukvården. Under varje analys finns kompendier, snabbguider, kontrollistor med mera.

B-Blodgas

B-Hb 

B-HbA1c

P-CRP

P-Glukos 

U-Alb/Kre kvot

U-hCG graviditetstest  (sticka)

Urinsticka (Multistix 7) 

U-hCG graviditetstest (kassett)

B/P/S-Mononukleos

Strep A 
      

Samtliga Metodbeskrivningar 

Samtliga Kontrollistor

Senast uppdaterad: 2017-12-15 15:45