Patientnära analysverksamhet

Gruppen för patientnära analysverksamhet (PNA) ger stöd och råd vid val av utrustning för PNA, anordnar utbildningar, föreläsningar och gör kundbesök.

Ni kan fråga oss om allt som rör provtagning (kapillär och venös), PNA-instrument och specifika önskemål.

PNA-gruppen i NU-sjukvården

Instruktör NU-sjukvården, Klinisk kemi 
Cecilia Junfors  
E-postadress
Telefon: 010-435 27 05 

Instruktör Primärvården, Klinisk kemi
Pernilla Jörgensen  

E-postadress
Telefon:  010-435 27 13

Instruktör Primärvården, Klinisk kemi
Birgitta Olofsson  

E-postadress 
Telefon:  010-435 27 26

Instruktör Primärvården, Klinisk kemi
Elisabeth Galle Österdahl 

E-postadress  
Telefon: 010-435 27 06

Instruktör NU-sjukvården & primärvården, Klinisk mikrobiologi
Darinka B Andersson 

E-postadress
Telefon:  010-435 30 34

Instruktör NU-sjukvården & primärvården, Transfusionsmedicin
Agneta Welin

E-postadress
Telefon: 010-435 30 23

Läs gärna mer här!
Dokument: Kundsupport för patientnära analysverksamhet från Laboratoriemedicin NU-sjukvården