Patientnära analysverksamhet

Gruppen för patientnära analysverksamhet (PNA) ger stöd och råd vid val av utrustning för PNA, anordnar utbildningar, föreläsningar och gör kundbesök.

Ni kan fråga oss om allt som rör provtagning (kapillär och venös), PNA-instrument och specifika önskemål.

PNA-gruppen i NU-sjukvården

Instruktör NU-sjukvården, Klinisk kemi 
Cecilia Junfors  
cecilia.junfors@vgregion.se
Telefon: 010-435 27 05 

Instruktör Primärvården, Klinisk kemi
Pernilla Jörgensen  

pernilla.jorgensen@vgregion.se
Telefon:  010-435 27 13

Instruktör Primärvården, Klinisk kemi
Birgitta Olofsson  

birgitta.olofsson@vgregion.se 
Telefon:  010-435 27 26

Instruktör Primärvården, Klinisk kemi
Elisabeth Galle Österdahl 

elisabeth.galle-osterdahl@vgregion.se  
Telefon: 010-435 27 06

Instruktör NU-sjukvården & primärvården, Klinisk mikrobiologi
Darinka B Andersson 

darinka.bogicevic-andersson@vgregion.se
Telefon:  010-435 30 34

Instruktör NU-sjukvården & primärvården, Transfusionsmedicin
Agneta Welin

agneta.welin@vgregion.se
Telefon: 010-435 30 23

Läs gärna mer här!
Dokument: Kundsupport för patientnära analysverksamhet från Laboratoriemedicin NU-sjukvården


Senast uppdaterad: 2017-10-19 10:57