Urinprov för bakteriologisk odling

Läs igenom hela anvisningen innan du tar provet!


Det bästa är att ta provet på morgonen. Före provtagning bör du inte ha kissat de senaste 4 timmarna. Vid täta trängningar kan det vara svårt att vänta 4 timmar, då lämnar du ett prov ändå.

1. Märk provröret med namn och personnummer (10 siffror) samt datum för provtagningen.

2. Provtagning: Kvinnor för isär blygdläpparna. Vid blödning eller flytning bör en tampong föras upp i slidan. 

Män för tillbaka förhuden.

3. Kissa först lite i toaletten. För därefter in en engångsmugg i strålen. Häll över urin från muggen i provröret. Fyll endast röret till hälften.

4. Förvara provröret i kylskåp tills du kan lämna det till vårdcentralen. 
Lämna provet till vårdcentralen snarast möjligt efter provtagningen.

5. Om transporttiden överstiger 1 timma eller om transporten sker sommartid bör provet förvaras i påse med is eller kylklamp under transporten.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24