Avföringsprov för bakteriologisk odling

(Salmonella, Shigella, Yersinia och Campylobacter)

Läs igenom hela anvisningen innan du tar provet!

  1. Öppna förpackningen med transportmedium ESwab rosa kork och sätt en etikett märkt med personnummer (10 siffror), namn, provtagningsdatum, provtagningsmaterial/lokal och avsändare på röret.
  2. Provtagning: 
    Tag ut den flockade provtagningspinnen ur förpackningen och för in den i ändtarmsöppningen, lämpligast efter tarmtömning. Kontrollera att det finns avföring på pinnen. Alternativt kan pinnen doppas i avföring som samlats på ett papper eller i ett rent kärl.
  3. Skruva av korken på röret. Tänk på att hålla röret upprätt, så att inte vätskan rinner ut.
  4. Sätt ner pinnen i röret så att den når botten.
  5. Bryt av pinnen mot kanten på röret, vid den röda markeringen. Skruva på locket ordentligt.
  6. Lämna provet till din vårdcentral samma dag som provet tas.

Om provtagning sker på kvällstid: Lägg provröret i en plastpåse, förvara provet i kylskåp över natten och lämna det till vårdcentralen nästa dag.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24