Svarsrutiner

Laboratoriemedicin lämnar inte ut provsvar direkt till patienten. Patienten hänvisas till beställande enhet. Detta som ett led i att stärka patientsäkerheten.