Implementering Analysförteckning & Automation

Under hösten 2018 pågår ett intensivt testande för att NU-sjukvården ska driftsätta Regional Analysförteckning i berörda vårdinformationsystem, samt automation för Laboratoriemedicin.

Mer information om projektet Regional Analysförteckning

OBS! Planerad driftstart 15 nov är inställt! Nytt datum kommer meddelas senare!
Mer information, angående vad detta innebär för er som användare och våra kunder, kommer meddelas via vårdinformationssystemen ex  Meliorförvaltningen eller AsunjaVisph. Information kommer även komma iform av olika labbmeddelanden.

Första förändringen sker 29 okt och är följande:

2018-10-22 Förändringar gällande P-PTH (Parathormon) och P-TSH

 

Laboratoriemedicin började med införandet av en utrustningsplattform under våren 2018, bestående av automationsbana, analysinstrument och IT-komponenter. Det är ett regiongemensamt projekt där NU-sjukvården är först ut bland sjukhusens laboratorier med driftsättning.

Mer information om projektet regional Utrustningsplattform 


Senast uppdaterad: 2018-11-02 08:23