Instruktörsbrevet December 2018 Primärvård

Nu har ett nytt informationsblad kommit ut från Laboratoriemedicins instruktörer!

Välkommen att läsa det och ta del av informationen.

Instruktörs-Brevet December 2018 PV

God fortsättning!

Mer information? Kontakta Pernilla Jörgensen

Med vänlig hälsning Instruktörerna

Samtliga utgivna Instruktörs-Brev

Senast uppdaterad: 2019-01-11 10:05