Instruktörsbrevet April 2018 Primärvård

Nu har ett nytt informationsblad kommit ut från Laboratoriemedicins instruktörer!

Välkommen att läsa det och ta del av informationen.

Instruktörs-Brevet April 2018 PV

Mer information? Kontakta Pernilla Jörgensen

Trevlig Valborg!

Med vänlig hälsning Instruktörerna

Samtliga utgivna Instruktörs-Brev