Länkar till andra laboratorier

Klinisk mikrobiologi (bakteriologi och virologi) SU, Göteborg 

Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, SU, Göteborg

Klinisk kemi SU, Göteborg

Klinisk patologi och genetik SU, Göteborg

Tillväxtlaboratorie SU Östra sjukhuset, Göteborg

Klinisk mikrobiologi SÄS, Borås

Klinisk kemi SÄS, Borås 

Folkhälsomyndigheten Laboratorieanalyser (fd SMI)

  • Remiss inkl provhanteringsanvisning

Karolinska Universitetslaboratoriet

Region Skåne Laboratoriemedicin

Vårdverktyget.se

Senast uppdaterad: 2017-10-19 11:00