Preanalysutbildning

En teoretisk och grundläggande utbildning i hur man tar prover, vad man ska känna till före och efter provtagning, elektroniska beställningar och hur man fyller i beställningsblanketter. Efter genomförd utbildning har man en högre kompetens och ökad säkerhet kring preanalys. Denna utbildning är obligatorisk för provtagande personal.

Välkomna!

Tid: 13:00-15:45

Alla deltagare kommer att få ett kursintyg. Denna utbildning erbjuds regelbundet. Har man ett kursintyg behöver man inte gå igen, men är välkommen om man vill få en repetition. Utbildningen tar 2 timmar, 45 minuter och är kostnadsfri. Vi bjuder på fika.

Senast uppdaterad: 2017-11-02 09:53