Preanalysutbildning

En teoretisk och grundläggande utbildning i hur man tar prover, vad man ska känna till före och efter provtagning, elektroniska beställningar och hur man fyller i beställningsblanketter. Efter genomförd utbildning har man en högre kompetens och ökad säkerhet kring preanalys. Denna utbildning är obligatorisk för provtagande personal.

Välkomna!

Det är samma program vid samtliga tillfällen. Anmälan görs via regionkalendern, följ länk vid aktuellt datum.

Tid: 13:00-15:45

  • Tisdag 24 januari Ägget, NÄL
  • Torsdag 23 februari Musslan, Uddevalla
  • Tisdag 21 mars Ägget, NÄL

  • Torsdag 20 april Musslan, Uddevalla
    Anmäl dig här>>

  • Onsdag 17 maj Ägget, NÄL
    Anmäl dig här>>

Alla deltagare kommer att få ett kursintyg. Denna utbildning erbjuds regelbundet. Har man ett kursintyg behöver man inte gå igen, men är välkommen om man vill få en repetition. Utbildningen tar 2 timmar, 45 minuter och är kostnadsfri. Vi bjuder på fika.


Publicerad: 2017-04-18 07:52