Blanketter

Beställningsblanketter/ Remisser

Beställningsblankett Klinisk kemi, NU
VGR-produktnr: 103270310

Beställningsblankett Klinisk mikrobiologi, gul A5, NU
VGR-produktnr: 102767969

Blodkomponenter/ Rekv blodkomp, Blodcentralen, rosa, NU
VGR-produktnr: 102767571

Pt-Filtrering Iohexol

Efterprovtagning Pt-Filtrering Iohexol 

Information till kunder inför beställning av Iohexol

Spermaundersökning 

Droganalyser

Blanketter

Provtagningsunderlag för EDI-beställning

U-Teststicka analyserad utanför Klinisk kemi

Tilläggsbeställning och kopiemottagare

Beställning av enstaka provrör

Intyg namnbyte

Anvisningar

Provhanteringsanvisning (följer med vid beställning av Klinisk kemis beställningsblanketter)

Rörbroschyr


Publicerad: 2016-11-30 08:09