Provtagning

Kontrollera om speciella föreskrifter för analysen finns före provtagning. Mer information finns i Analyslistan.
Patienten bör om möjligt sitta ner och vila 15 minuter före provtagningen. Kroppsläget påverkar fördelningen av vätska i kroppen och därigenom många analysresultat. De flesta referensintervall är baserade på prov som tagits efter 15 minuters vila i sittande ställning.
Att kontrollera patientens identitiet är provtagarens ansvar, samt att uppgifter på beställningsblankett och provtagningsrör överensstämmer.

Identitekskontroll ska utföras före provtagning, exempelvis med hjälp av fotolegitimation. Läs mer om NU-sjukvårdens riktlinjer angående identitetskontroll.
I enlighet med Socialstyrelsens gällande författning finns speciella krav på provtagning för transfusionsmedicinsk laboratorie-undersökning.

Patientanvisningar 

Preanalys Klinisk kemi

Rörbroschyren - Blodprov - rekommenderad rörföljd (April 2016) 

Provtagning i kapillärrör - Hur mycket blod behövs? (2016-04-14) 

Fyllnad av Na-citrat rör, ljusblå kork (koagulationsprov) (2016-04-21) 

Cerebrospinalvätska (likvor)

Preanalys Klinisk mikrobiologi

Provtagningsmaterial, Klinisk mikrobiologi

Anvisning för ESwab - flytande transportmedium

Anvisning Influensa A, B, RSV 

 

Senast uppdaterad: 2016-10-31 10:59