Anvisningar

Information och utskriftsvänliga anvisningar till sjukvårdspersonal finns i vänstermenyn.

Kontrollera alltid före en provtagnig om speciella föreskrifter finns för analysen, så att korrekt information kan ges till patienten. Läs även om provtagning, rör och remisser i Analyslistan.

För utförligare information hänvisas till Vårdhandboken: www.vardhandboken.se

Senast uppdaterad: 2016-10-31 10:37