Utbildning i NU-sjukvården

Inom NU-sjukvården bedrivs mycket utbildning på olika nivåer. Under utbildningstiden gör både blivande sjuksköterskor och läkare perioder på sjukhuset. Dessutom kompetensutvecklas personal löpande.


Publicerad av: Kommunikationsenheten, 2016-12-13 10:03:17
E-postadress