Dnr NU 2018-00774 Fördröjd diagnos av prostatacancer

Förhöjt PSA-prov följs inte upp med nya prover som planerat. Patienten återkommer efter tre år med spridd prostatacancer.

Senast uppdaterad: 2018-11-20 08:05