Dnr NU 2019-00141 Patient avlider till följd av allvarlig blodförgiftning

Patient läggs in på sjukhus med nedsatt allmäntillstånd och feber. Tillståendet försämras och utifrån bedömningsskala (NEWS) föreligger stor risk för ytterligare allvarlig försämring men adekvata åtgärder vidtas inte i tillräcklig omfattning. Patienten hittas medvetslös morgonen därpå och överförs till intensivvårdsavdelningen för fortsatt vård.

Patienten har en allvarligt blodförgiftning och avlider i denna en dryg månad senare.

Senast uppdaterad: 2019-02-11 07:27