Dnr NU 2019-00128 Fördröjd diagnos av förstadie till malignt melanom

Förstadie till malignt melanom upptäcks först vid förnyad granskning efter att förändringen återkommit och patienten opererats en andra gång.

Efter kompletterande operation är tumören radikalt borttagen men diagnosfördröjningen innebar en risk för mer avancerad sjukdom.

Senast uppdaterad: 2019-02-07 07:21