Dnr NU 2019-00127 Tarmperforation under operation med efterföljande tarmläckage

Patient som tidigare genomgått flera bukoperationer opereras för en godartad cycta men utan att en samlad riskbedömning görs inför operation. Komplicerat ingrepp med tarmperforationer och efterföljande tarmläckage.

Patienten är reopererad ett flertal gånger och har sedan händelsen öppen buk på grund av de tarmskador som inträffade under operationen.

Senast uppdaterad: 2019-02-06 15:42