Dnr NU 2019-00126 Fördröjd diagnos och åtgärd vid shuntdysfunktion

Patient har sedan tidigare en inopererad shunt på grund av hydrocephalus ( ökad mängd vätska i huvudet ). Patienten får ökade besvär med bland annat balansen och faller flera gånger. Diagnos och åtgärd av shuntdysfunktion fördröjs.

Patienten riskerade att drabbas av allvarlig vårdskada i samband med fall. Det föreligger också en risk för permanent försämring av symptom vid fördröjning av åtgärd av hydrocephalus.

Senast uppdaterad: 2019-02-06 13:46