Dnr NU 2019-00028 Missad tumör i levern

En elakartad tumör i levern syns på skiktröntgenundersökning men uppmärksammas inte när svaret från undersökningen tas emot. Patienten inkommer ett år senare med symptom. Det finns inte möjlighet att ge botande behandling.

Senast uppdaterad: 2019-01-15 15:15