Dnr NU 2018-00885 Hepatit-C smitta vid blodtransfusion

Patient smittas av hepatit-C vid blodtransfusion

Senast uppdaterad: 2018-11-20 08:23