Dnr NU 2018-00140 Fördröjd diagnos och behandling av hjärninflammation

Diagnos och behandling av hjärninflammation fördröjs. Behandling påbörjas fyra dagar efter inläggning på sjukhus. Patienten får en allvarlig hjärnskada.

Senast uppdaterad: 2018-02-15 07:26