Dnr NU 2018-00090 Fördröjd diagnos av magsäckscancer

Patient remitteras till gastroskopi på grund av blodbrist och blod i avföringen. Patienten kallas till undersökning efter sju månader. Prover visar magsäckscancer.

Senast uppdaterad: 2018-02-01 13:13