Dnr NU 2018-00059 Patient avlider av legionella

Patienten vårdas inneliggande och får behandling som även försvagar imunförsvaret. Patienten smittas sannolikt med legionella under vårdtiden och återinläggs efter fyra dagar i hemmet på grund av infektionssymptom och högt blodsocker. Diagnos, behandling och flytt till högre vårdnivå fördröjs. Efter fem dagar flyttas patienten till intensivvårdsavdelningen men avlider efter ytterligare ett drygt dygn i blodförgiftning och chock.

Senast uppdaterad: 2018-05-04 08:02