Dnr NU 2017-01085 Patient får jodkontrastmedel utan beaktande av relativ kontraindiktion

Patient under utredning av hyperthyreos (struma). I paralell utredning av annan orsak görs en skiktröntgenundersökning och patienten får i samband med detta jodkontrastmedel utan beaktande av relativ kontraindiktion.

Patienten utveckar symptom på förhöjd ämnesomsättning som går tillbaka spontant.