Dnr NU 2017-01071 Fördröjd ultraljudsundersökning av hjärta

Kallelse för ultraljudsundersökning av hjärta fördröjs utanför medicinsk prioriteringstid och patienten inkommer under väntetiden med akuta hjärtsviktsproblem.

Senast uppdaterad: 2018-01-11 08:21