Dnr NU-2017-00567 Fördröjning av cancerdiagnos

Patient söker för vattenkastningsbesvär med blod i urinen. Bedöms som urinvägsinfektion och någon uppföljning planeras inte. Ett drygt år senare diagnosticeras en urinblåsecancer i avancerat stadium.