Dnr NU-2017-00026 Självmord

Självmord. Anmälan kommer att kompletteras med redovisning av internutredning. Ny bedömning av undvikbarhet görs utifrån vad utredningen visar.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33