Dnr NU-2017-00026 Självmord

Självmord. Anmälan kommer att kompletteras med redovisning av internutredning. Ny bedömning av undvikbarhet görs utifrån vad utredningen visar.

Senast uppdaterad: 2017-06-28 13:35