Dnr NU-2016-00745 Tumörmisstänkt förändring i buken

Patienten inlades med akuta buksmärtor och genomgick bland annat en skiktröntgen av buken som visade en tumörmisstänkt förändring. Då patienten ånyo sökte akut med buksmärtor sex månader senare uppmärksammades att förändringen inte följts upp. Efter ytterligare en månad opereras en hormonproducerande tumör bort. Patienten har därefter drabbats av recidiv men det går inte att fastställa om detta hade kunnat undvikas om diagnosen inte fördröjts.

Senast uppdaterad: 2017-06-28 13:39