Dnr NU-2016-00739 Njurstensoperation

Stor njursten (korallsten) där planerad operation med borttagande av njuren prioriteras att ske inom tre månader. Under väntetiden som fördröjs till nio månader utvecklar patienten en allvarlig infektion och genomgår en mer komplicerad öppen kirurgi istället för titthålskirurgi. I efterförloppet ärrbråck.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32