Dnr 45:260 - 2016 Komplicerad tvillingförlossning

Komplicerad tvillingförlossning. Andra tvillingen föds kraftigt påverkad och kräver sju dagars observation på neonatologavdelning innan hemskrivning. Även om det inte kan sägas med säkerhet så bedöms det som sannolikt att utgången hade blivit annorlunda om alla åtgärder hade vidtagits i enlighet med klinikens rutiner.  


Senast uppdaterad: 2017-06-28 13:40