Dnr 45:220 och 45:230 2016 Fördröjda återbesök

Planerat återbesök fördröjs i två fall, med åtta respektive sex månader. För en patient med svullnad av gula fläcken konstateras vid det planerade  återbesöket en objektiv försämring  av synen men patienten upplever ingen säker subjektiv förändring. Andra patienten är under behandling för grön starr och uppvisar vid det försenade återbesöket förhöjt tryck på ena ögat och med en tydlig påverkan av synfältet.

Senast uppdaterad: 2017-06-28 13:40