Dnr 45:210 - 2016 Båtbensfraktur förbises och diagnosticeras först drygt ett och ett halvt år senare

Båtbensfraktur förbises och diagnosticeras först drygt ett och ett halvt år senare, varefter patienten opereras.


Senast uppdaterad: 2017-06-28 13:40