Dnr 45:210 - 2016 Båtbensfraktur förbises och diagnosticeras först drygt ett och ett halvt år senare

Båtbensfraktur förbises och diagnosticeras först drygt ett och ett halvt år senare, varefter patienten opereras.


Publicerad: 2016-11-30 13:40