Dnr NU_2017-00251 Fördröjd cancerdiagnos

Blodförtunnande medicin sätts in på patient efter hjärtinfarkt. Patient sätts upp på väntelista för koloskopi på grund av blodbrist och blod i avföringen. Undersökning görs efter fem månader och påvisar en cancer.

IVO-beslut