Dnr NU 2019-00030 Patient avlider till följd av komplikationer efter operation

Patient vårdas på kirurgkliniken efter genomgången operation av matstrupe på annat sjukhus. Efter några dagar uppstod komplikationer i operationsområdet och det uppstod akuta symptom. Diagnos och åtgärder fördröjdes och patienten avled på avdelningen några timmar senare.

IVO beslut

Senast uppdaterad: 2019-02-14 08:37