Dnr NU 2018-00735 Fördröjd cancerdiagnos

Vid gastroskopiundersökning konstateras magsår, vilket överensstämmer med tagna prover. Behandling sätts in och en kontrollgastroskopi planeras efter 4-6 veckor. Kontrollen sker dock inte förrän efter sex månader och först efter ytterligare två och en halv månad är de nya proverna bedömda. Det konstateras då cancer. 

IVO beslut

Senast uppdaterad: 2018-11-30 13:44