Dnr NU 2018-00528 Fördröjd diagnos av stroke

Patient inkommer med neurologiska symptom. Misstanke om stroke men efter skiktröntgen finns inga tecken på stroke. Vid förnyad granskning av röntgenbilder påföljande dag ses en stroke. Patienten överförs akut för operation på regionsjukhus.

IVO beslut

Senast uppdaterad: 2018-12-13 10:46