Dnr NU 2018-00271 Fördröjd diagnos av ändtarmscancer

Patient har haft tarmproblem med bland annat blod i avföringen under hösten 2016. Vid vårdcentralsbesök under våren 2017 skrivs remiss till kirurgklinik på grund av bråckproblematik. Efter fem månader kallas patienten till denna undersökning. Då patienten har fortsatta tarmbesvär remitteras patienten vidare för koloskopiundersökning. Detta gjordes ytterligare fyra månader senare. Undersökningen påvisar en ändtarmscancer.

IVO beslut

Senast uppdaterad: 2018-09-11 11:02