Dnr NU 2018-00140 Fördröjd diagnos och behandling av hjärninflammation

Diagnos och behandling av hjärninflammation fördröjs. Behandling påbörjas fyra dagar efter inläggning på sjukhus. Patienten får en allvarlig hjärnskada.

IVO beslut

Senast uppdaterad: 2018-12-14 10:51