Dnr NU 2018-00139 Höftfraktur efter fall under vårdtid på avdelning

Patient med MS vårdas på grund av lunginflammation. Under vårdtiden faller patienten och ådrar sig en höftfraktur. Det finns flera riskfaktorer för fall men fallriskbedömning eller fallförebyggande åtgärder finns inte dokumenterade.

IVO-beslut

Senast uppdaterad: 2018-11-20 08:43