Dnr NU 2018-00138 Höftfraktur efter fall under vårdtid på avdelning

Patient faller och får en höftfraktur under vårdtid på avdelning. Patienten har en synnedsättning och vid inläggningen även en yrselproblematik. Patienten uppger att det förekommit fall tidigare. Fallriskbedömning eller upprättad standardvårdplan för fall finns inte dokumenterat.

IVO-beslut

Senast uppdaterad: 2018-11-20 08:39