Dnr NU 2018-00099 Höftfraktur efter fall

Patient får en höftfraktur efter fall under vårdtid på avdelning. Enligt fallriskbedömning som gjorts vid inläggning fanns förhöjd risk för fall men några fallförebyggande åtgärder finns inte dokumenterade och någon standardvårdplan för fall upprättades inte.

IVO beslut

Senast uppdaterad: 2018-09-11 10:41