Dnr NU 2018-00092 Höftfraktur efter fall

Patient får en höftfraktur efter fall under vårdtid på avdelning. Enligt fallriskbedömning som gjordes vid inläggning fanns ingen ökad risk för fall. Någon omvärdering gjordes inte trots upprepade fall, konstaterad oregelbunden hjärtrytm och insättning av läkemedel som ökar risken för fall.

IVO beslut


Senast uppdaterad: 2018-03-14 08:37