Dnr NU 2018-00059 Patient avlider av legionella

Patienten vårdas inneliggande och får behandling som även försvagar imunförsvaret. Patienten smittas sannolikt med legionella under vårdtiden och återinläggs efter fyra dagar i hemmet på grund av infektionssymptom och högt blodsocker. Diagnos, behandling och flytt till högre vårdnivå fördröjs. Efter fem dagar flyttas patienten till intensivvårdsavdelningen men avlider efter ytterligare ett drygt dygn i blodförgiftning och chock.

IVO-beslut

Senast uppdaterad: 2018-11-20 08:28