Dnr NU 2018-00056 Missad förträngning av halskärl resulterade i blodproppar i ögat

Patienten vårdas inneliggande efter akut insättande av synnedsättning som delvis går tillbaka efter två till tre timmar. Beställd skiktröntgen omfattar inte halskärlen vilket inte noteras av svarsmottagaren och patienten skrivs hem med planerad uppföljning på ögonkliniken. Efter förnyad försämring av synen en vecka senare görs en skiktröntgen som även inkluderar halsen. Denna påvisar en förträngning av halskärlen som givit upphov till blodproppar i ögat. Patienten opereras men har en kvarstående synnedsättning.

IVO beslut

Senast uppdaterad: 2018-09-11 10:13