Dnr NU 2018-00014 Fördröjd diagnos och behandling av tarmläckage efter ändtarmscancer

Patienten utvecklar blodförgiftning. Patienten reopereras och vårdas en dryg vecka  på intensivvårdsavdelning.

IVO beslut

Senast uppdaterad: 2018-03-14 08:51