Dnr NU 2017-01186 Fördröjd diagnos leder till underbensamputation

Patient som står på blodförtunnande läkemedel inkommer till akutmottagningen efter fall i trappa. Patienten har smärta i höger knä och underben samt blödning i underbenet. Patienten läggs in på vårdavdelning för observation och diagnos av kompartmentsyndrom fördröjs till dagen där på.

Trots akut kärlkirurgisk operation på regionsjukhus tvingas patienten i efterförloppet att genomgå en underbensamputation.

IVO beslut