Dnr NU 2017-01145 Patient med cancer erbjuds inte fullgod uppföljning

Patient med spridd prostatacancer och behov av specialistsjukvård remitteras till primärvården och erbjuds inte en fullgod uppföljning.

IVO beslut