Dnr NU 2017-01144 Inneliggande patient drabbas av höftfraktur efter fallolycka

Patient vårdas inneliggande med förvirring efter fallolycka men bedöms vid inskrivningen inte ha någon förhöjd fallrisk. Inga fallförebyggande åtgärder finns dokumenterade innan nytt fall på vårdavdelningen, då patienten drabbas av en höftfraktur.

IVO beslut

Senast uppdaterad: 2018-09-11 09:53