Dnr NU-2017-01072 Gravid söker för minskade fosterrörelser

Gravid söker vården vid flertal tillfällen för minskade fosterrörelser innan patienten inkommer till sjukhus och man finner att fostret avlidit.

IVO-beslut


Senast uppdaterad: 2018-01-22 16:19