Dnr NU-2017-00833 Fördröjt återbesök till ögonkliniken

Planerat återbesök efter sex månader för kontroll av grön starr fördröjs till 16 månader. Patienten har då ett kraftigt försämrat synfält och högt ögontryck.

IVO-beslut